social icon social icon social icon social icon social icon

Proces rekrutacyjny w Stackmine

W dynamicznym świecie biznesu – w którym konkurencja jest zaciekła – wybór właściwych pracowników stanowi kluczowy czynnik sukcesu każdej organizacji. W naszej firmie, zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, jak istotną rolę pełni odpowiednio przeprowadzona rekrutacja pracowników. Dlatego też opracowaliśmy precyzyjny i skuteczny proces rekrutacyjny, który pozwala nam wybrać najlepiej dopasowanych kandydatów do naszego zespołu.

Jak wygląda rekrutacja w Stackmine?

ETAP 1.: Screening rekrutacyjny

Screening rekrutacyjny odbywa się w formie zdalnej. Na tym etapie zbieramy informacje o Twoich kompetencjach oraz oczekiwaniach, pytamy o szczegółowy opis Twoich doświadczeń zawodowych oraz technologii, w jakich pracowałeś. Wszystko to ma na celu lepsze poznanie Ciebie oraz twoich umiejętności.

ETAP 2.: Weryfikacja techniczna

Weryfikacja techniczna ma na celu sprawdzenie Twojej wiedzy oraz praktycznych umiejętności. Część techniczna to zazwyczaj rozmowa, która ma zweryfikować Twoje umiejętności w obszarach ściśle związanych z projektem czy stanowiskiem, na które aplikowałeś. W zależności od projektu możesz zostać poproszony o wykonanie zadania technicznego.

ETAP 3.:Spotkanie z zespołem

Kolejnym etapem jest spotkanie z Team Leaderem lub Managerem odpowiedzialnym za realizację projektu do którego aplikujesz. Rozmowa ma na celu wzajemne poznanie się oraz przekazanie Ci dodatkowych informacji o firmie, zespole i Twoich przyszłych obowiązkach. Poza tym mogą pojawić się dodatkowe pytania techniczne odnoszące się do Twojego doświadczenia. Etap ten jest zarazem okazją dla Ciebie do zadania pytań związanych z projektem czy wykorzystywanymi technologiami.

ETAP 4.: Feedback

W ciągu kilku dni po weryfikacji technicznej otrzymasz feedback wraz z informacją zwrotną. Osoby techniczne, które brały udział w Twojej weryfikacji technicznej, przygotują notatkę po rozmowie, ocenią rozmowę, test czy zadanie, które miałeś do wykonania. Informacje zwrotne przekaże Ci osoba z działu rekrutacji.

Podsumowanie

Proces rekrutacyjny w naszej firmie jest nie tylko strukturą, ale również wartością. Skupiamy się na uczciwości, efektywności i szacunku dla każdego kandydata, dając Ci możliwość pokazania swojego potencjału. Chcemy, aby każdy etap rekrutacji był dla Ciebie wartościowym doświadczeniem, które pozwoli Ci lepiej zrozumieć naszą organizację i przyczynić się do jej sukcesu.

Chcesz do Nas dołączyć??

Zgoda na pliki cookie według RODO z Real Cookie Banner