social icon social icon social icon social icon social icon

Case study: implementacja systemu zarządzania aktywami dla klienta finansowego

Wyzwanie:

Klient z sektora finansowego zwrócił się do Stackmine z prośbą o wsparcie w stworzeniu nowoczesnego systemu do zarządzania aktywami. Wyzwaniem było zaprojektowanie i wdrożenie skalowalnej, wydajnej i bezpiecznej platformy, która umożliwi efektywne zarządzanie portfelem aktywów oraz integrację z istniejącymi systemami i usługami.

Model współpracy: Team leasing w oparciu o time and material.

Rozwiązanie:

Stackmine wsparło budowę kompleksowego systemu wykorzystując najnowsze technologie i najlepsze praktyki w dziedzinie rozwoju oprogramowania. Poniżej przedstawiono główne elementy rozwiązania:

 1. Architektura mikrousługowa: Zdecydowano się na architekturę opartą na mikrousługach, co umożliwiło elastyczność, łatwość skalowania i niezależność poszczególnych komponentów systemu.
 2. Technologie:
  • Java, Spring, Hibernate: Wybrano Java jako główny język programowania, a Spring i Hibernate jako frameworki do tworzenia aplikacji oraz mapowania obiektowo-relacyjnego.
  • AWS (Amazon Web Services): Wykorzystano usługi chmury AWS do hostingu i zarządzania infrastrukturą, co zapewniło skalowalność i niezawodność systemu.
  • Oracle DB: Jako baza danych wybrano Oracle DB ze względu na jej zaawansowane funkcje i możliwość integracji z istniejącymi systemami klienta.
  • Docker, Kubernetes: Zastosowano konteneryzację przy użyciu Docker oraz zarządzanie kontenerami za pomocą Kubernetes, co ułatwiło wdrożenie i zarządzanie aplikacją.
 3. Bezpieczeństwo: Wdrożono zaawansowane mechanizmy bezpieczeństwa, w tym autoryzację, uwierzytelnianie i kontrolę dostępu, aby zapewnić ochronę poufnych danych finansowych.
 4. Integracja: System został zaprojektowany z myślą o łatwej integracji z istniejącymi systemami klienta oraz zewnętrznymi usługami, co umożliwiło płynną wymianę danych i zapewniło spójność informacji.
 5. Monitorowanie i utrzymanie: Wdrożono narzędzia monitoringu i zarządzania, które umożliwiają ciągłą ocenę wydajności systemu oraz szybką reakcję na ewentualne problemy.

Efekt:

Dzięki współpracy z Stackmine klient z branży finansowej uzyskał nowoczesny system do zarządzania aktywami, który spełniał wszystkie jego wymagania. Główne korzyści, jakie osiągnięto dzięki temu projektowi, to:

 • Efektywne zarządzanie aktywami: Klient mógł skutecznie zarządzać portfelem aktywów, monitorować ich wydajność i podejmować informowane decyzje inwestycyjne.
 • Skalowalność i elastyczność: Zastosowana architektura mikrousługowa oraz technologie chmurowe umożliwiły łatwe skalowanie i dostosowywanie systemu do zmieniających się potrzeb klienta.
 • Bezpieczeństwo danych: Wdrożono zaawansowane mechanizmy bezpieczeństwa, które zapewniły ochronę poufnych danych finansowych przed nieautoryzowanym dostępem.
 • Łatwa integracja: System został zaprojektowany z myślą o łatwej integracji z istniejącymi systemami klienta, co umożliwiło płynną wymianę danych i zapewniło spójność informacji.

Podsumowanie:

Dzięki zaawansowanej technologii i solidnej wiedzy eksperckiej zespołu Stackmine, udało się dostarczyć wymagane przez klienta kamienie milowe w powyższym projekcie.

Zgoda na pliki cookie według RODO z Real Cookie Banner