social icon social icon social icon social icon social icon

Kluczowe trendy technologiczne 2024

Rok 2024 jest zapowiedzią rewolucyjnych zmian w świecie technologii. Gartner, wiodące przedsiębiorstwo analityczne, identyfikuje kluczowe trendy, które kształtują przyszłość biznesu i stanowią fundamenty dla strategicznego rozwoju organizacji.

Trend 1: Ochrona inwestycji

Kluczowym priorytetem dla organizacji staje się zarządzanie Zaufaniem, Ryzykiem i Bezpieczeństwem Sztucznej Inteligencji (AI TRiSM). Kontrola nad ryzykiem i zapewnienie zaufania w środowisku opartym na sztucznej inteligencji stają się priorytetem w dynamicznie rozwijającym się świecie technologicznym.

Trend 2: Era kreatywnych twórców

W erze kreatywnych twórców, Inżynieria Platform, Rozwój Wspomagany przez Sztuczną Inteligencję i Inteligentne Aplikacje stają się kluczowymi narzędziami dla eksplozji kreatywności społeczności tworzących aplikacje i rozwiązania.

Trend 3: Dostarczanie wartości

Wartość to kluczowy element rozwoju. Ciągłe dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb klientów, włączając podejścia dla klientów opartych na algorytmach, jest nieodzowne. Maszynowi Klienci czy Wzmocniona, Połączona Siła Robocza są technologiami, które pomagają w tworzeniu wartości zarówno wewnętrznie, jak i dla klientów zewnętrznych.

Trend 4: Kluczowe narzędzia IT

Spośród kluczowych narzędzi wpisujących się w te trendy znajdują się:

  • AI TRiSM: Strategia zapewniająca bezpieczeństwo i wiarygodność dla systemów opartych na sztucznej inteligencji.
  • CTEM: Zarządzanie ryzykiem poprzez ciągłą ocenę i minimalizację ekspozycji na zagrożenia.
  • Platformy Chmurowe Branżowe: Dostosowane do potrzeb sektorów, zapewniające efektywne i skalowalne rozwiązania.
  • Zrównoważona Technologia: Wykorzystywanie innowacji technologicznych w sposób zrównoważony, dbając o środowisko.
  • Generatywna Sztuczna Inteligencja: Otwieranie drzwi do innowacji dla szerokiego grona użytkowników.

Prognozy wskazują, że do 2026 roku generatywna sztuczna inteligencja zmieni 70% procesu projektowania i tworzenia aplikacji internetowych i mobilnych.

Te trendy nie tylko definiują aktualny krajobraz technologiczny, ale także wskazują kierunki rozwoju na przyszłość. Inteligentna integracja tych narzędzi i podejście oparte na odpowiedzialności pozwoli organizacjom na osiągnięcie sukcesu w zmieniającym się krajobrazie biznesu.

Rok 2024 zapowiada się jako okres rewolucyjnych zmian, gdzie inteligencja sztuczna, zarządzanie ryzykiem i odpowiedzialne podejście do technologii stanowią kluczowe filary rozwoju biznesowego. Jednak to świadome wykorzystanie tych trendów i zrozumienie ich implikacji będzie kluczowe dla sukcesu organizacji w nadchodzących latach.

Artykuł na podstawie: https://www.gartner.com/en/articles/gartner-top-10-strategic-technology-trends-for-2024

Zgoda na pliki cookie według RODO z Real Cookie Banner