social icon social icon social icon social icon social icon

Dlaczego warto wykorzystać Kanban w IT?

Jakiś czas temu na łamach bloga StackMine opisaliśmy metodykę DevOps, której głównym założeniem jest ścisła współpraca między zespołami. Aby skutecznie wdrożyć taki proces programistyczny, niezbędne jest wykorzystanie odpowiednich narzędzi i działanie według ustalonych procedur. Świetnym rozwiązaniem w tej sytuacji jest Kanban, czyli określone ramy postępowania ułatwiające zachowanie przejrzystości procesu i przepływ informacji na bieżąco. Aby jednak w pełni zrozumieć, o co chodzi, zacznijmy od początku – czyli idei programowania zwinnego.

Na czym polega Agile?

Metodologia ta opiera się na pracy w krótkich, intensywnych okresach (sprintach), podczas których dostarczana jest konkretna część produktu końcowego. Dzięki temu możliwe jest szybsze wdrożenie oprogramowania oraz reakcja na zmieniające się potrzeby klientów. Agile pozwala na skrócenie czasu przechodzenia między kolejnymi interakcjami względem metody kaskadowej. Jednocześnie, takie podejście daje więcej możliwości zmian, dzięki czemu unikamy ryzyka, że w dniu dostarczenia ostatecznej wersji oprogramowania będzie ono już przestarzałe.

Czym jest Kanban?

Nazwa tego rozwiązania pochodzi od japońskiego określenia oznaczającego pierwotnie szyld, tablicę informacyjną. Jego celem jest zadbanie o to, by wszystkie osoby zaangażowane w projekt mogły pozyskiwać informacje na temat jego stanu rozwoju w czasie rzeczywistym. Dzięki temu możliwa jest optymalizacja procesu, gdyż można dynamicznie przydzielać zespołowi zadania, tak aby nie był przeciążony, ale też nie miał przestojów wynikających z braku pracy w danym momencie. Jest to szczególnie istotne w takich branżach jak IT, gdzie nie wytwarza się fizycznego towaru i nierzadko ciężko jest wyobrazić sobie obecny stan zaawansowania projektu bez odpowiedniej wizualizacji.

Jak to działa?

Kluczowym pojęciem w metodyce Kanban są tablice, na których prezentowane są informacje o stopniu zaawansowania prac. Składają się one z kolumn określających kolejne etapy działań. Nie ma ustalonego schematu tablicy, każdy zespół może stworzyć własny model. Warto jednak pamiętać, że nie może on być nadmiernie skomplikowany, gdyż zmniejszy to czytelność i sumarycznie utrudni pracę zamiast ją przyspieszyć. Podstawowe kolumny to „do zrobienia”, „w trakcie” i „wykonane” – ale nic nie stoi na przeszkodzie, by dodać własne elementy, na przykład „wymaga testu”.

Na tablicach zespół umieszcza pojedyncze elementy symbolizujące jednostki pracy. Pozwala to uprościć proces – jedna pozycja w kolumnie to jedna aktywność. Dobrą praktyką jest wprowadzenie tutaj limitu jednostek. Na przykład, jeśli w rubryce „do zrobienia” pojawi się 5 pozycji do realizacji w najbliższym czasie, to nie należy dodawać kolejnych, dopóki miejsce się nie zwolni. Dzięki temu można uniknąć chaosu spowodowanego zajmowaniem się zbyt dużą liczbą zadań jednocześnie.

Przepływ pracy w systemie Kanban odbywa się od punktu zobowiązania do punktu dostarczenia. Ten pierwszy jest miejscem, w którym spośród zebranych pomysłów i sugestii zespół wybiera te, które zamierza wdrożyć. Punkt dostarczenia jest natomiast końcowym etapem, tutaj ma miejsce konsolidacja różnych elementów programu i deployment, czyli wdrażanie obecnej wersji, przekazanie jej klientowi.

Narzędzia Kanban.

Najprostszym sposobem na wprowadzenie metodyki Kanban jest zwyczajna fizyczna tablica i zestaw samoprzylepnych kartek. Dostępnych jest jednak wiele narzędzi pozwalających na wygodniejsze i bardziej uniwersalne zarządzanie. Wśród najpopularniejszych programów do Kanban należy wymienić Trello, Jirę czy Kanbanize. Pozwalają one na dostęp do tablicy online, wygodne tworzenie kolumn wedle potrzeb, a także ustalanie ram czasowych dla każdego zadania.

Czemu warto wprowadzić Kanban?

Przy zaawansowanych projektach łatwo jest utknąć z powodu źle zaplanowanych działań, rozpoczęcia prac nad zbyt dużą rzeczy jednocześnie – lub przydzieleniu zadań w sposób nieoptymalny, skutkujący przeciążeniem zespołu. Kanban pozwala zauważyć, w którym momencie procesu pojawia się wąskie gardło, co ułatwia odpowiednią alokację zasobów, skutkując większą wydajnością i szybszym oddawaniem kolejnym etapów projektu.

Zgoda na pliki cookie według RODO z Real Cookie Banner