social icon social icon social icon social icon social icon

Wyzwania CTO w 2023

Obecnie czwarta rewolucja przemysłowa nie jest już jedynie koncepcją opisującą potencjalną przyszłość technologii. Widać to np. w sposobie, w jaki pracujemy na co dzień. Coraz więcej zadań, dotychczas wykonywanych siłą mięśni, zostało przejętych przez zautomatyzowane maszyny. Można odnieść wrażenie, że przeciwstawne kciuki przestają być dowodem ewolucyjnej przewagi, gdyż częściej wykorzystujemy pozostałe cztery palce, którymi wciskamy klawisze czy też sterujemy komputerami wydającymi rozkazy do podległych nam maszyn.

W tej nowej rzeczywistości istotnie zmienił się również profil zadań na stanowiskach C-Suite. W 2023 roku, nauczeni doświadczeniem z okresu pandemicznego, CTO mają przed sobą więcej zadań niż kiedykolwiek wcześniej. To osoby odpowiedzialne za wdrażanie i rozwój technologii są obecnie kluczowe dla rozwoju firmy. Spoczywa na nich wielka odpowiedzialność –od ich elastyczności zależy, czy w dobie kryzysu przedsiębiorstwa utrzymają się na powierzchni, czy zatoną. Aby przygotować się na to, co przyniesie najbliższa przyszłość, CTO muszą zadać sobie pytanie – jakim wyzwaniom będą musieli stawić czoła w 2023 roku?

Opracowanie strategii transformacji cyfrowej

Co to oznacza? Według uogólnionej definicji, transformacją cyfrową nazywa się integrację współczesnej technologii do wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa. Celem takiego działania jest obniżenie kosztów przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności. Jeśli jednak ktokolwiek myśli, że skoro jego firma obecnie dobrze sobie radzi finansowo to zmiany mogą poczekać – żyje w błędzie. Czas, gdy wizja koniecznej transformacji była pieśnią przyszłości, minął bezpowrotnie. Trzeba działać szybko, jednak w przemyślany sposób. Dlatego właśnie opracowanie strategii transformacji cyfrowej jest kluczowym wyzwaniem dla CTO na rok 2023. Proces musi zostać przeprowadzony sprawnie, ale dyskretnie, uwzględniając 3 filary:

  • rozwój kultury organizacji, czyli zadbanie o wytworzenie wśród pracowników otwartości na zmiany poprzez edukowanie i rozwiewanie ich obaw. Aspekt kultury organizacyjnej jest często pomijany, co z kolei sprawia, że mimo implementacji pozornie skutecznych rozwiązań 70% spośród przeanalizowanych przez Harvard Business Review procesów transformacji cyfrowej skończyło się fiaskiem;
  • zmiana modelu biznesowego, czyli dostosowanie go do przewidywanych zmian na rynku. Na pozór nie jest to zadanie dla CTO, ale w rzeczywistości odgrywa on tutaj kluczową rolę. Model biznesowy nie ogranicza się bowiem do samego sposobu dystrybucji czy sprzedaży produktu końcowego, ale wpływa na wszystkie operacje w każdym dziale przedsiębiorstwa. Oznacza to konieczność określenia, w jaki sposób cyfryzacja ma zostać wykorzystana wewnątrz firmy, ale również przemyślenia, jak można unowocześnić i przyspieszyć procesy wytwarzania sprzedawanych dóbr;
  • automatyzacja procesów, czyli ostatni etap przeprowadzania transformacji cyfrowej w przedsiębiorstwie. Na tym etapie wiadomo już, co należy zmienić, pozostaje jedynie zastosować tę wiedzę w praktyce. Automatyzacja procesów może się odbywać np. z wykorzystaniem technologii chmurowych – w Stackmine mamy doświadczenie w przenoszeniu operacji wykonywanych dotychczas lokalnie do AWS.

Dbanie o zasoby ludzkie

W korporacjach zazwyczaj znajduje się dział HR zajmujący się rekrutacją i dbaniem o warunki pracy, natomiast w startupach i niewielkich firmach sytuacja wygląda nieco inaczej. Mianowicie, CTO są odpowiedzialni za personel techniczny, np. programistów czy testerów.

Wyzwaniem w tej roli jest nie tylko pozyskanie nowych osób w ramach rekrutacji, ale także zadbanie o to, by nie odeszły w chwili, gdy zyskają nieco doświadczenia. Można sobie z tym radzić poprzez uczynienie pracy bardziej… ciekawą. Oznacza to m.in. wysyłanie pracowników na szkolenia pozwalające im rozwijać swoją wiedzę i poszerzać horyzonty, zlecanie zadań dających możliwość rozwoju (a przez to niebędących nudnymi).

Ochrona danych

Bezpieczeństwo poufnych informacji jest wyjątkowo poważnym zagadnieniem, jednocześnie często poświęca mu się zbyt mało uwagi. Refleksja pojawia się dopiero wtedy, gdy cały internet ma dostęp do danych firmy, zaś samo przedsiębiorstwo ukazuje się jako niezabezpieczone i niegodne zaufania. Innymi słowy, kwestie ochrony przed cyberatakami rozważane są po fakcie, gdy taka sytuacja już się wydarzy i spowoduje straty finansowe.

Chief Technology Officer staje zatem przed wyzwaniem opartym na zabezpieczeniu danych firmy. Oczywiście, nie jest to łatwe zadanie – cyberprzestępcy są nie dalej niż pół kroku za nami, wystarczy jeden niepewny ruch i już zostaniemy przez nich wyprzedzeni.

Niemniej, szczelne i skuteczne procedury mogą zauważalnie obniżyć ryzyko wycieku danych, albo przynajmniej zredukować szkody gdy sytuacja już się wydarzy. Dlatego CTO powinien zadbać o to, by każdy pracownik rozumiał, czemu przestrzeganie odgórnie narzuconych reguł jest ważne, na bieżąco informować o nowych zagrożeniach.

Przetwarzanie informacji

Niniejszy artykuł rozpoczął się od przypomnienia idei Przemysłu 4.0, zatem nie sposób nie wspomnieć tu o koncepcji Big Data. Transformacja cyfrowa oznacza bowiem generowanie coraz większych ilości danych o różnej wadze. Są one jednak bezwartościowe, jeśli przedsiębiorstwo nie potrafi przetwarzać ich w informacje i zdobywać w ten sposób wiedzy.

Wyzwaniem dla CTO jest tu zatem wdrożenie systemów filtrujących dane, dbających o ich bezpieczeństwo (nie tylko w kontekście cyberataku, ale również potencjalnej awarii magazynów i utraty nośników). Niezwykle ważne jest, aby nie dać się oszukać i nie wyciągać złych wniosków – niedopracowane algorytmy mogą sprawić, że przy analizach nie zostaną uwzględnione jakieś pozornie nieistotne informacje, co będzie prowadzić do nieodpowiednich decyzji skutkujących utratą pieniędzy czy pozycji na rynku.

Ogrom obowiązków

Jak widać, Chief Technology Officer to bardzo odpowiedzialna rola, zakres obowiązków takiej osoby jest niezwykle szeroki. Oczywiście, ostatecznie każda firma samodzielnie określa, czym ma się zajmować jej CTO – np.w startupach taka osoba ma istotny wpływ na proces rekrutacji, zaś w większych korporacjach poświęca swoje zasoby innym czynnościom. Niemniej, w dobie coraz większej digitalizacji przedsiębiorstw i rozwoju AI praca na omawianym w niniejszym tekście stanowisku jest wielkim wyzwaniem – ale też wielką przygodą.

Zgoda na pliki cookie według RODO z Real Cookie Banner