social icon social icon social icon social icon social icon

Business Intelligence- na czym polega?

Business Intelligence (BI), to jedno z najważniejszych zastosowań dla technologii informatycznych w firmie. Co jednak kryje się pod tą nazwą? Jakie korzyści przynosi stosowanie Business Intelligence?

Dane, informacja, wiedza

Richard L. Daft w książce „Organization Theory and Design” zdefiniował dane jako składające się z numerów, słów, rozmów telefonicznych lub wydruków komputerowych wysłanych lub otrzymanych. Bez nadania im odpowiedniego kontekstu nie znaczą nic. W momencie, gdy zostają wykorzystane do poprawy swojego zrozumienia, stają się informacją. Na przykład, nazwisko i numer telefonu osoby to tylko dane, dopóki nie potrzebujemy zadzwonić do tego człowieka. Wiedza natomiast jest określana jako „informacja w działaniu”, czyli efekt przeprowadzonego wnioskowania.

Danymi mogą być  na przykład raporty finansowe obejmujące ostatnie kilka lat. Informacją będzie wówczas porównanie przychodów ze sprzedaży dóbr i usług w konkretnych okresach, zaś wiedzą – dostrzeżona korelacja między wzrostem lub spadkiem ilości zbytego towaru a ceną i okresem w roku.

Ostatnim etapem jest mądrość, czyli umiejętność wykorzystania wiedzy nabytej w drodze analizy informacji. Na przykład wstawienie na półki w markecie dekoracji bożonarodzeniowych w połowie listopada i zwiększenie cen zabawek na dwa tygodnie przed wigilią.

Nie ma mądrości bez danych

Ciężko jest jednak przewidzieć, które spośród zapisanych wartości okażą się w przyszłości przydatne. Jest to o tyle istotne, że nierzadko pozornie niezwiązane ze sobą czy wręcz nieistotne dane mają istotny wpływ na szerszy obraz sytuacji. Oznacza to, że aby móc poprawnie przeanalizować pewne zjawiska, Business Intelligence wykorzystuje Big Data. Są to duże zbiory różnorodnych i zmiennych danych, mające na celu wytworzenie wiedzy, zdecydowanie zbyt obszerne i kompleksowe by mogli je analizować ludzie.

Statystyka spotyka IT

Dane z wielu działających w firmie baz agregowane są w tzw. hurtowniach, czyli tworach zoptymalizowanych pod kątem pewnego wycinka rzeczywistości. Przeznaczone są one tylko do odczytu i wykonywania analiz. Nie można zmieniać ich zawartości, jednakże cyklicznie są one zasilane kolejnymi zbiorami danych i zachowują to, co zostało do nich przekazane wcześniej. W ten sposób za pomocą procedur Business Intelligence możliwe jest wykonywanie długofalowych analiz, pozwalających zdobyć istotne dla rozwoju informacje. Do obsługi hurtowni danych wykorzystywane są na przykład narzędzia Amazon Web Services.

Wyszukiwanie istotnych statystycznie informacji oraz wyciąganie wniosków może być trudne, zwłaszcza gdy operujemy na danych pochodzących z kilku lat czy poszukujemy rzeczy nieoczywistych. Współczesne IT pozwoliło zbudować systemy Business Intelligence znacząco ułatwiające ten proces. Możliwe jest stworzenie algorytmów, które na podstawie danych cyklicznie przesyłanych do hurtowni będą tworzyć zrozumiałe raporty. Następnie, specjaliści BI wykorzystując te informacje mogą przyjrzeć się konkretnym wskaźnikom, na przykład poprzez eksplorację danych. Niezwykle istotna jest tu jednak znajomość statystyki. Dobrze napisany algorytm będzie obiektywny, ale to człowiek ostatecznie przetwarza informacje na wiedzę. Od niego zatem zależy, czy wyciągnięte zostaną prawidłowe wnioski.

Co BI może dać Twojej firmie?

Każde przedsiębiorstwo dąży do maksymalizowania efektywności i zysków. W przypadku niewielkich firm zorientowanych na wąską grupę docelową można ten efekt uzyskać dość prosto, jednak z im większym podmiotem mamy do czynienia, tym więcej zmiennych wpływa na rentowność. Nie ma miejsca na działanie „na ślepo”, niezbędna jest przekrojowa analiza historycznych danych. Musi ona jednak być nie tylko dokładna, ale również szybka. Jest to możliwe do uzyskania jedynie przy pomocy poprawnie wdrożonych technologiach Business Intelligence.

Zgoda na pliki cookie według RODO z Real Cookie Banner